Reglement 4, 5, 6 en 7 oktober 2019

* Alle deelnemers krijgen een polsbandje. Draag dit bandje, hiermee heeft u ook  gratis toegang tot de feesttent, waar vrijdag en zaterdagavond muziek is. Eigen consumpties zijn niet toegestaan in de feesttent.

 *Op het meeting terrein zijn alleen (niet alledaagse) Amerikaanse auto's toegestaan op de, door de organisatie, aangewezen plekken;

*Andere gemotoriseerde voertuigen worden niet toegestaan (motoren, mini bikes / bromfiets / grasmaaiers / etc etc. )

*Op het terrein dient stapvoets gereden te worden, houd rekening met kinderen, drank en verkeer gaan niet samen!!;

*Open vuur / vuurkorf niet toegestaan wij hebben een centrale vuurplaats;

*Onder de 18 jaar schenken wij geen alcohol;

*Laat geen afval slingeren, afval in de daarvoor bestemde afvalzakken of containers;

*Honden dienen aangelijnd te worden, behoeftes verplicht opruimen;

*Houd toiletten en douches schoon;

*Burn outs zijn niet toegestaan;

*Agressief en asociaal gedrag wordt niet getolereerd;

*De aanwijzingen van de organisatie  dienen opgevolgd te worden;

*Nachtrust is van 1.00 tot 8.00 uur. Rijden met motorvoertuigen is dan niet meer toegestaan;

*De slagboom is tussen 0.15 en 7.00 uur gesloten;

*Om onze standhouders ook hun verkoop te gunnen is het niet toegestaan om zonder overleg artikelen te verkopen bij eigen auto / caravan. Wil je wel een stand, overleg met het bestuur.

*De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of  diefstal van materieel en letselschade aan lijf en leden. Elke deelnemer wordt hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor de door hem en / of haar toegebrachte schade. Het betreden van het meeting terrein is geheel op eigen risico;

*Bij overtreding van bovenstaande regels houdt het bestuur zich het recht voor om personen te verwijderen van het terrein, daarnaast heeft het bestuur te allen tijde het recht een persoon niet toe te laten tot het evenement.

 *Als deelnemer van het All American Weekend gaat u akkoord met dit reglement.

Bij calamiteiten kan men bellen met telefoon: 06-43548442. De organisatie is te herkennen aan de badge of shirt met het All American Weekend logo . Heeft u nog vragen, stel ze gerust bij de organisatie !

 

auto-bewegende-animatie-0296